.
NGÀY SỐ TRẢ VỀ
11-08-2022 28THUA
10-08-2022 10THUA
09-08-2022 13THUA
08-08-2022 31 ĂN
07-08-2022 08 ĂN
06-08-2022 31THUA
05-08-2022 27THUA
04-08-2022 65 ĂN
03-08-2022 26 ĂN
02-08-2022 93 ĂN
01-08-2022 23THUA
31-07-2022 94 ĂN
30-07-2022 94THUA
29-07-2022 28THUA
28-07-2022 48THUA
27-07-2022 66THUA
26-07-2022 83 ĂN
25-07-2022 46THUA
24-07-2022 24THUA
23-07-2022 69THUA
22-07-2022 07 ĂN
21-07-2022 07THUA
20-07-2022 61 ĂN
19-07-2022 19 ĂN
17-07-2022 38 ĂN
16-07-2022 92 ĂN
15-07-2022 30 ĂN
14-07-2022 54THUA
13-07-2022 93THUA
12-07-2022 11THUA
11-07-2022 10 ĂN
10-07-2022 09THUA
09-07-2022 14 ĂN
07-07-2022 77THUA
06-07-2022 90THUA
05-07-2022 05THUA
04-07-2022 28THUA
03-07-2022 08THUA
02-06-2022 08 ĂN
01-07-2022 02THUA
30-06-2022 02THUA
29-06-2022 82THUA
28-06-2022 56THUA
27-06-2022 27THUA
26-06-2022 63THUA
25-06-2022 25 ĂN
24-06-2022 24 ĂN
23-06-2022 40 ĂN
22-06-2022 22THUA
21-06-2022 23THUA
20-06-2022 20 ĂN
19-06-2022 23THUA
18-06-2022 18 ĂN
17-06-2022 91THUA
16-06-2022 36 ĂN
15-06-2022 36THUA
14-06-2022 00 ĂN
13-06-2022 05THUA
12-06-2022 12 ĂN
11-06-2022 05THUA
10-06-2022 03THUA
09-06-2022 61 ĂN
08-06-2022 80THUA
07-06-2022 23 ĂN
06-06-2022 82THUA
05-06-2022 36THUA
04-06-2022 00 ĂN
03-06-2022 42 ĂN
02-06-2022 02 ĂN
01-06-2022 01 ĂN
31-05-2022 36 ĂN
30-05-2022 36THUA
29-05-2022 92 ĂN
28-05-2022 13 ĂN
27-05-2022 27THUA
26-05-2022 78THUA
25-05-2022 37THUA
24-05-2022 19 ĂN
23-05-2022 23THUA
22-05-2022 17THUA
21-05-2022 12 ĂN
20-05-2022 09 ĂN
19-05-2022 10 ĂN
18-05-2022 17 ĂN
17-05-2022 71THUA
16-05-2022 10 ĂN
15-05-2022 08 ĂN
14-05-2022 18 ĂN
13-05-2022 38 ĂN
12-05-2022 39 ĂN
11-05-2022 08 ĂN
10-05-2022 04 ĂN
09-05-2022 08 ĂN
08-05-2022 79THUA
07-05-2022 03 ĂN
06-05-2022 03 ĂN
05-05-2022 06 ĂN
04-05-2022 04 ĂN
03-05-2022 03THUA
02-05-2022 06 ĂN
01-05-2022 95THUA
30-04-2022 30 ĂN
29-04-2022 THUA
28-04-2022 95 ĂN
27-04-2022 90 ĂN
26-04-2022 95THUA
17-04-2022 29 ĂN
25-04-2022 50 ĂN
24-04-2022 50 ĂN
23-04-2022 73THUA
22-04-2022 29THUA
21-04-2022 50 ĂN
17-04-2022 29 ĂN
21-04-2022 50 ĂN
20-04-2022 29 ĂN
19-04-2022 50 ĂN
19-04-2022 50 ĂN
20-04-2022 73THUA
19-04-2022 50 ĂN
17-04-2022 29 ĂN
18-04-2022 50 ĂN
17-04-2022 29 ĂN
16-04-2022 02 ĂN
15-04-2022 74THUA
14-04-2022 10 ĂN
13-04-2022 12THUA
12-04-2022 12THUA
10-04-2022 33THUA
10-04-2022 92THUA
09-04-2022 07 ĂN
08-04-2022 01 ĂN
07-04-2022 07 ĂN
06-04-2022 82THUA
05-04-2022 05 ĂN
04-04-2022 04THUA
03-04-2022 50THUA
02-04-2022 50THUA
01-04-2022 17THUA
31-03-2022 17THUA
30-03-2022 29THUA
29-03-2022 29 ĂN
28-03-2022 33 ĂN
27-03-2022 25 ĂN
26-03-2022 26THUA
25-03-2022 97THUA
24-03-2022 97THUA
23-03-2022 47THUA
22-03-2022 22 ĂN
21-03-2022 68THUA
20-03-2022 56THUA
19-03-2022 33THUA
18-03-2022 79THUA
17-03-2022 59 ĂN
16-03-2022 59THUA
15-03-2022 15THUA
14-03-2022 14 ĂN
13-03-2022 50 ĂN
12-03-2022 40THUA
11-03-2022 99THUA
10-03-2022 10THUA
09-03-2022 39THUA
08-03-2022 43THUA
07-03-2022 07 ĂN
06-03-2022 74 ĂN
05-03-2022 05THUA
04-03-2022 83THUA
03-03-2022 03 ĂN
02-03-2022 94THUA
01-03-2022 01 ĂN
28-02-2022 09THUA
27-02-2022 24THUA
26-02-2022 43 ĂN
25-02-2022 01 ĂN
25-02-2022 86 ĂN
24-02-2022 33THUA
23-02-2022 51 ĂN
22-02-2022 52THUA
21-02-2022 88 ĂN
20-02-2022 70THUA
19-02-2022 50 ĂN
18-02-2022 48THUA
17-02-2022 13THUA
16-02-2022 16THUA
15-02-2022 15THUA
04-11-2021 73THUA
03-11-2021 73THUA
02-11-2021 26THUA
01-11-2021 31 ĂN
31-10-2021 75THUA
30-10-2021 16THUA
29-10-2021 58 ĂN
28-10-2021 54 ĂN
27-10-2021 57THUA
26-10-2021 35THUA
25-10-2021 55 ĂN
24-10-2021 79THUA
23-10-2021 08 ĂN
22-10-2021 53 ĂN
21-10-2021 57 ĂN
20-10-2021 09THUA
19-10-2021 12 ĂN
18-10-2021 40THUA
17-10-2021 40 ĂN
16-10-2021 78THUA
15-10-2021 51 ĂN
14-10-2021 95THUA
13-10-2021 49 ĂN
12-10-2021 93THUA
11-10-2021 01 ĂN
10-10-2021 00THUA
09-10-2021 92 ĂN
08-10-2021 87 ĂN
07-10-2021 20THUA
06-10-2021 37THUA
05-10-2021 74THUA
04-10-2021 87THUA
03-10-2021 04 ĂN
02-10-2021 74THUA
01-10-2021 30THUA
30-09-2021 77THUA
29-09-2021 77 ĂN
28-09-2021 47 ĂN
27-09-2021 53THUA
26-09-2021 15 ĂN
25-09-2021 83 ĂN
24-09-2021 32THUA
23-09-2021 56 ĂN
22-09-2021 69 ĂN
21-09-2021 32THUA
20-09-2021 69THUA
19-09-2021 69 ĂN
18-09-2021 97THUA
17-09-2021 29 ĂN
16-09-2021 94 ĂN
15-09-2021 95 ĂN
14-09-2021 29THUA
13-09-2021 89THUA
12-09-2021 13 ĂN
11-09-2021 21THUA
10-09-2021 73 ĂN
09-09-2021 73THUA
08-09-2021 57THUA
07-09-2021 07THUA
06-09-2021 48THUA
05-09-2021 60THUA
04-09-2021 51THUA
03-09-2021 80 ĂN
02-09-2021 51 ĂN
01-09-2021 85 ĂN
31-08-2021 86 ĂN
30-08-2021 79THUA
29-08-2021 24 ĂN
28-08-2021 84 ĂN
27-08-2021 27 ĂN
26-08-2021 96 ĂN
25-08-2021 77THUA
24-08-2021 24 ĂN
23-08-2021 58 ĂN
22-08-2021 28 ĂN
21-08-2021 21THUA
20-08-2021 80 ĂN
19-08-2021 19THUA
18-08-2021 23THUA
17-08-2021 95 ĂN
16-08-2021 07 ĂN
15-08-202114THUA
14-08-2021 00 ĂN
12-08-202100THUA
12-08-2021 84THUA
11-08-2021 06 ĂN
10-08-2021 01 ĂN
09-08-2021 82 ĂN
08-08-2021 82 ĂN
07-08-2021 82 ĂN
06-08-2021 23THUA
05-08-2021 05 ĂN
04-08-2021 35THUA
03-08-2021 45 ĂN
02-08-2021 45THUA
01-08-2021 31 ĂN
31-07-2021 78THUA
30-07-2021 06THUA
29-07-2021 85 ĂN
28-07-2021 62 ĂN
27-07-2021 62THUA
25-07-2021 62THUA
26-07-2021 62THUA
25-07-2021 62THUA
24-07-2021 17 ĂN
23-07-2021 01 ĂN
22-07-2021 10 ĂN
21-07-2021 82 ĂN
20-07-2021 20THUA
19-07-2021 75THUA
18-07-2021 75 ĂN
17-07-2021 75THUA
16-07-2021 47THUA
15-07-2021 56THUA
14-07-2021 22 ĂN
13-07-2021 30 ĂN
12-07-2021 30THUA
11-07-2021 20 ĂN
10-07-2021 10 ĂN
09-07-2021 09 ĂN
08-07-2021 72 ĂN
07-07-2021 24THUA
06-07-2021 75THUA
05-07-2021 94THUA
04-07-2021 62 ĂN
03-07-2021 68THUA
02-07-2021 16 ĂN
01-07-2021 50 ĂN
30-06-2021 50 ĂN
29-06-2021 25THUA
27-06-2021 87 ĂN
26-06-2021 80THUA
25-06-2021 25 ĂN
24-06-2021 23THUA
23-06-2021 92THUA
22-06-2021 91THUA
21-06-2021 79THUA
20-06-2021 15 ĂN
19-06-2021 25 ĂN
18-06-2021 13 ĂN
17-06-2021 24THUA
16-06-2021 22 ĂN
15-06-2021 65 ĂN
14-06-2021 74THUA
13-06-2021 41 ĂN
12-06-2021 42THUA
11-06-2021 65 ĂN
10-06-2021 76THUA
09-06-2021 48 ĂN
08-06-2021 30THUA
07-06-2021 61THUA
06-06-2021 03THUA
05-06-2021 29THUA
04-06-2021 29THUA
03-06-2021 94THUA
02-06-2021 32 ĂN
01-06-2021 36 ĂN
31-05-2021 62 ĂN
30-05-2021 35 ĂN
29-05-2021 87 ĂN
28-05-2021 28 ĂN
27-05-2021 47 ĂN
26-05-2021 13THUA
25-05-2021 54THUA
24-05-2021 79 ĂN
23-05-2021 36 ĂN
22-05-2021 73 ĂN
21-05-2021 02 ĂN
20-05-2021 22 ĂN
19-05-2021 36 ĂN
18-05-2021 63 ĂN
17-05-2021 36 ĂN
16-05-2021 17 ĂN
15-05-2021 36THUA
14-05-2021 75THUA
13-05-2021 13THUA
12-05-2021 22 ĂN
11-05-2021 13 ĂN
10-05-2021 29 ĂN
09-05-2021 02THUA
08-05-2021 61THUA
07-05-2021 27 ĂN
06-05-2021 73THUA
05-05-2021 72 ĂN
04-05-2021 21 ĂN
03-05-2021 88 ĂN
02-05-2021 13 ĂN
02-05-2021 66THUA
01-05-2021 10 ĂN
30-04-2021 29 ĂN
29-04-2021 29 ĂN
28-04-2021 82 ĂN
27-04-2021 27 ĂN
26-04-2021 81 ĂN
25-04-2021 62 ĂN
24-04-2021 62 ĂN
23-04-2021 67 ĂN
22-04-2021 67 ĂN
21-04-2021 21 ĂN
20-04-2021 22THUA
19-04-2021 44THUA
18-04-2021 01THUA
17-04-2021 29 ĂN
16-04-2021 32 ĂN
15-04-2021 32 ĂN
14-04-2021 96 ĂN
13-04-2021 96 ĂN
12-04-2021 97 ĂN
11-04-2021 96 ĂN
10-04-2021 77 ĂN
09-04-2021 70 ĂN
08-04-2021 07 ĂN
07-04-2021 88 ĂN
06-04-2021 45 ĂN
05-04-2021 08 ĂN
04-04-2021 04 ĂN
03-04-2021 33 ĂN
02-04-2021 88 ĂN
01-04-2021 11 ĂN
31-03-2021 31 ĂN
30-03-2021 03 ĂN
29-03-2021 99 ĂN
28-03-2021 28 ĂN
27-03-2021 72 ĂN
26-03-2021 26 ĂN
25-03-2021 26 ĂN
24-03-2021 59 ĂN
23-03-2021 32THUA
22-03-2021 46 ĂN
21-03-2021 29THUA
20-03-2021 29THUA
19-03-2021 93 ĂN
18-03-2021 74THUA
17-03-2021 34THUA
16-03-2021 54 ĂN
15-03-2021 54THUA
14-03-2021 54THUA
13-03-2021 12 ĂN
12-03-2021 12THUA
11-03-2021 93 ĂN
10-03-2021 42 ĂN
09-03-2021 04 ĂN
08-03-2021 92 ĂN
07-03-2021 00 ĂN
06-03-2021 01 ĂN
05-03-2021 84 ĂN
04-03-2021 33 ĂN
03-03-2021 95 ĂN
02-03-2021 91 ĂN
01-03-2021 12 ĂN
28-02-2021 82 ĂN
27-02-2021 67 ĂN
26-02-2021 46THUA
25-02-2021 98 ĂN
24-02-2021 85 ĂN
23-02-2021 24THUA
22-02-2021 18 ĂN
21-02-2021 8 ĂN
20-02-2021 43 ĂN
19-02-2021 59 ĂN
18-02-2021 80 ĂN
17-02-2021 08 ĂN
16-02-2021 08THUA
15-02-2021 65 ĂN
10-02-2021 10 ĂN
09-02-2021 38 ĂN
08-02-2021 80 ĂN
07-02-2021 35 ĂN
06-02-2021 30 ĂN
05-02-2021 36THUA
04-02-2021 18 ĂN
03-02-2021 04THUA
02-02-2021 61 ĂN
01-02-2021 54 ĂN
31-01-2021 25THUA
30-01-2021 54 ĂN
29-01-2021 73 ĂN
28-01-2021 34THUA
27-01-2021 50 ĂN
26-01-2021 71 ĂN
25-01-2021 38 ĂN
24-01-2021 88 ĂN
23-01-2021 20 ĂN
22-01-2021 81 ĂN
21-01-2021 78 ĂN
20-01-2021 22THUA
19-01-2021 22 ĂN
18-01-2021 02 ĂN
17-01-2021 80 ĂN
16-01-2021 19THUA
15-01-2021 9THUA
14-01-2021 95 ĂN
13-01-2021 29 ĂN
12-01-2021 77 ĂN
11-01-2021 25THUA
10-01-2021 64 ĂN
09-01-2021 56 ĂN
08-01-2021 06 ĂN
07-01-2021 98 ĂN
06-01-2021 29 ĂN
05-01-2021 37 ĂN
04-01-2021 71 ĂN
03-01-2021 12THUA
02-01-2021 16THUA
01-01-2021 86 ĂN
31-12-2020 04 ĂN
30-12-2020 58 ĂN
29-12-2020 12 ĂN
28-12-2020 58 ĂN
27-12-2020 33 ĂN
26-12-2020 96 ĂN
25-12-2020 76 ĂN
24-12-2020 75 ĂN
23-12-2020 12 ĂN
22-12-2020 60 ĂN
21-12-2020 37 ĂN
20-12-2020 07 ĂN
19-12-2020 70 ĂN
18-12-2020 97 ĂN
17-12-2020 10 ĂN
16-12-2020 85 ĂN
15-12-2020 82 ĂN
14-12-2020 25THUA
13-12-2020 98 ĂN
12-12-2020 75 ĂN
11-12-2020 48 ĂN
10-12-2020 33 ĂN
09-12-2020 30 ĂN
08-12-2020 39 ĂN
07-12-2020 29 ĂN
06-12-2020 78 ĂN
05-12-2020 10THUA
04-12-2020 93 ĂN
03-12-2020 57 ĂN
02-12-2020 12 ĂN
01-12-2020 50 ĂN
30-11-2020 81 ĂN
29-11-2020 69 ĂN
28-11-2020 59 ĂN
27-11-2020 56 ĂN
26-11-2020 14 ĂN
25-11-2020 92 ĂN
24-11-2020 64 ĂN
23-11-2020 77 ĂN
22-11-2020 67 ĂN
21-11-2020 79 ĂN
20-11-2020 73 ĂN
19-11-2020 58 ĂN
18-11-2020 56 ĂN
17-11-2020 23THUA
16-11-2020 7THUA
15-11-2020 54 ĂN
14-11-2020 12 ĂN
13-11-2020 89 ĂN
12-11-2020 86 ĂN
11-11-2020 91 ĂN
10-11-2020 33 ĂN
09-11-2020 31 ĂN
08-11-2020 25THUA
07-11-2020 87 ĂN
06-11-2020 10 ĂN
05-11-2020 29THUA
04-11-2020 51 ĂN
03-11-2020 76 ĂN
02-11-2020 68 ĂN
01-11-2020 07 ĂN
31-10-2020 88 ĂN
30-10-2020 63 ĂN
29-10-2020 85 ĂN
28-10-2020 48 ĂN
27-10-2020 81 ĂN
26-10-2020 90 ĂN
25-10-2020 15THUA
24-10-2020 3THUA
23-10-2020 26 ĂN
22-10-2020 00 ĂN
21-10-2020 13THUA
20-10-2020 23 ĂN
19-10-2020 83 ĂN
18-10-2020 94 ĂN
17-10-2020 38 ĂN
16-10-2020 16 ĂN
15-10-2020 50 ĂN
14-10-2020 82 ĂN
13-10-2020 56 ĂN
12-10-2020 18 ĂN
11-10-2020 26 ĂN
10-10-2020 71 ĂN
09-10-2020 33 ĂN
08-10-2020 90 ĂN
07-10-2020 75 ĂN
06-10-2020 16THUA
05-10-2020 27THUA
04-10-2020 15THUA
03-10-2020 32THUA
02-10-2020 3THUA
01-10-2020 25THUA
.
NGÀY SỐ HIỆN KẾT QUẢ
01-05-2021 66TRƯỢT
30-04-2021 22 TRÚNG
29-04-2021 88TRƯỢT
28-04-2021 55TRƯỢT
27-04-2021 33 TRÚNG
26-04-2021 22TRƯỢT
25-04-2021 33TRƯỢT
24-04-2021 66 TRÚNG
23-04-2021 55 TRÚNG
22-04-2021 33 TRÚNG
21-04-2021 88TRƯỢT
20-04-2021 55TRƯỢT
19-04-2021 44TRƯỢT
18-04-2021 11 TRÚNG
17-04-2021 33TRƯỢT
16-04-2021 88 TRÚNG
15-04-2021 33TRƯỢT
14-04-2021 88TRƯỢT
13-04-2021 99 TRÚNG
12-04-2021 66TRƯỢT
11-04-2021 88 TRÚNG
10-04-2021 55TRƯỢT
09-04-2021 33 TRÚNG
08-04-2021 88TRƯỢT
07-04-2021 88 TRÚNG
06-04-2021 11 TRÚNG
05-04-2021 88TRƯỢT
04-04-2021 44 TRÚNG
03-04-2021 77 TRÚNG
02-04-2021 22TRƯỢT
01-04-2021 77 TRÚNG
31-03-2021 66TRƯỢT
30-03-2021 55 TRÚNG
29-03-2021 99 TRÚNG
28-03-2021 55 TRÚNG
28-03-2021 88TRƯỢT
26-03-2021 99TRƯỢT
25-03-2021 55TRƯỢT
24-03-2021 88 TRÚNG
23-03-2021 22 TRÚNG
22-03-2021 99TRƯỢT
21-03-2021 11TRƯỢT
20-03-2021 66 TRÚNG
19-03-2021 99 TRÚNG
18-03-2021 33 TRÚNG
17-03-2021 22TRƯỢT
16-03-2021 88TRƯỢT
15-03-2021 22 TRÚNG
14-03-2021 55TRƯỢT
13-03-2021 22 TRÚNG
12-03-2021 88 TRÚNG
11-03-2021 11TRƯỢT
10-03-2021 66TRƯỢT
09-03-2021 66TRƯỢT
08-03-2021 44 TRÚNG
07-03-2021 66 TRÚNG
06-03-2021 44TRƯỢT
05-03-2021 66 TRÚNG
04-03-2021 33 TRÚNG
03-03-2021 55TRƯỢT
02-03-2021 11 TRÚNG
01-03-2021 33TRƯỢT
28-02-2021 55 TRÚNG
27-02-2021 99TRƯỢT
26-02-2021 88TRƯỢT
25-02-2021 77 TRÚNG
24-02-2021 22 TRÚNG
23-02-2021 TRÚNG
22-02-2021 66TRƯỢT
21-02-2021 88 TRÚNG
20-02-2021 88 TRÚNG
19-02-2021 33 TRÚNG
18-02-2021 99 TRÚNG
17-02-2021 33 TRÚNG
16-02-2021 66 TRÚNG
15-02-2021 88 TRÚNG
10-02-2021 22 TRÚNG
09-02-2021 66 TRÚNG
08-02-2021 88 TRÚNG
07-02-2021 22TRƯỢT
06-02-2021 99 TRÚNG
05-02-2021 44 TRÚNG
04-02-2021 33 TRÚNG
03-02-2021 33 TRÚNG
02-02-2021 66 TRÚNG
01-02-2021 44TRƯỢT
31-01-2021 55 TRÚNG
30-01-2021 99 TRÚNG
29-01-2021 77TRƯỢT
28-01-2021 22 TRÚNG
27-01-2021 88 TRÚNG
26-01-2021 22 TRÚNG
25-01-2021 88 TRÚNG
24-01-2021 TRÚNG
23-01-2021 99 TRÚNG
22-01-2021 TRÚNG
21-01-2021 TRÚNG
20-01-2021 11 TRÚNG
19-01-2021 TRÚNG
18-01-2021 66TRƯỢT
17-01-2021 88TRƯỢT
16-01-2021 33TRƯỢT
15-01-2021 TRƯỢT
14-01-2021 TRƯỢT
13-01-2021 99 TRÚNG
12-01-2021 66TRƯỢT
11-01-2021 77 TRÚNG
10-01-2021 TRÚNG
09-01-2021 TRƯỢT
08-01-2021 33 TRÚNG
07-01-2021 44 TRÚNG
06-01-2021 TRÚNG
05-01-2021 22TRƯỢT
04-01-2021 88 TRÚNG
03-01-2021 TRÚNG
02-01-2021 TRƯỢT
01-01-2021 55 TRÚNG
31-12-2020 77 TRÚNG
30-12-2020 TRÚNG
29-12-2020 TRÚNG
28-12-2020 55 TRÚNG
27-12-2020 TRÚNG
26-12-2020 99TRƯỢT
25-12-2020 99TRƯỢT
24-12-2020 44 TRÚNG
23-12-2020 88 TRÚNG
22-12-2020 TRÚNG
21-12-2020 22TRƯỢT
20-12-2020 11 TRÚNG
19-12-2020 77 TRÚNG
18-12-2020 88TRƯỢT
17-12-2020 33TRƯỢT
16-12-2020 99 TRÚNG
15-12-2020 11 TRÚNG
14-12-2020 77 TRÚNG
13-12-2020 11TRƯỢT
12-12-2020 TRÚNG
11-12-2020 TRÚNG
10-12-2020 88TRƯỢT
09-12-2020 44TRƯỢT
08-12-2020 TRÚNG
07-12-2020 TRÚNG
06-12-2020 55TRƯỢT
05-12-2020 55 TRÚNG
04-12-2020 11 TRÚNG
03-12-2020 33TRƯỢT
02-12-2020 77TRƯỢT
01-12-2020 99 TRÚNG
30-11-2020 99 TRÚNG
29-11-2020 33TRƯỢT
28-11-2020 77 TRÚNG
27-11-2020 33 TRÚNG
26-11-2020 TRÚNG
25-11-2020 TRÚNG
24-11-2020 55 TRÚNG
23-11-2020 77 TRÚNG
22-11-2020 TRÚNG
21-11-2020 TRƯỢT
20-11-2020 TRÚNG
19-11-2020 88 TRÚNG
18-11-2020 99 TRÚNG
17-11-2020 TRÚNG
16-11-2020 TRƯỢT
15-11-2020 11TRƯỢT
14-11-2020 TRƯỢT
13-11-2020 22 TRÚNG
12-11-2020 77 TRÚNG
11-11-2020 44TRƯỢT
10-11-2020 TRÚNG
09-11-2020 44TRƯỢT
08-11-2020 77 TRÚNG
07-11-2020 88 TRÚNG
06-11-2020 99 TRÚNG
05-11-2020 44 TRÚNG
04-11-2020 44TRƯỢT
03-11-2020 TRÚNG
02-11-2020 44TRƯỢT
01-11-2020 99TRƯỢT
31-10-2020 TRÚNG
30-10-2020 55 TRÚNG
29-10-2020 TRƯỢT
28-10-2020 77TRƯỢT
27-10-2020 77TRƯỢT
26-10-2020 66TRƯỢT
25-10-2020 55 TRÚNG
24-10-2020 55 TRÚNG
23-10-2020 55TRƯỢT
22-10-2020 TRÚNG
21-10-2020 TRÚNG
20-10-2020 TRÚNG
19-10-2020 TRÚNG
18-10-2020 TRÚNG
17-10-2020 55TRƯỢT
16-10-2020 88 TRÚNG
15-10-2020 22 TRÚNG
14-10-2020 TRÚNG
13-10-2020 44TRƯỢT
12-10-2020 TRÚNG
11-10-2020 TRÚNG
10-10-2020 33TRƯỢT
09-10-2020 33 TRÚNG
08-10-2020 55TRƯỢT
07-10-2020 55TRƯỢT
06-10-2020 99 TRÚNG
05-10-2020 66 TRÚNG
04-10-2020 88TRƯỢT
03-10-2020 99TRƯỢT
02-10-2020 TRÚNG
01-10-2020 TRÚNG
1042
11
NGÀY MUA ĐTL KẾT QUẢ SỐ NGƯỜI
LẤY SỐ Figure 1: Số Lô Cực Chuẩn từ Hội Đồng Xổ Số Figure 2: Số Lô Cực Chuẩn từ Hội Đồng Xổ Số Figure 1: Số Lô Cực Chuẩn từ Hội Đồng Xổ Số --
21/02/2021LÔ 11TRƯỢT LÔ 1001 NGƯỜI
20/02/2021LÔ 88TRÚNG LÔ 963 NGƯỜI
19/02/2021LÔ 88TRÚNG LÔ 793 NGƯỜI
18/02/2021LÔ 08TRÚNG LÔ 1909 NGƯỜI
17/02/2021LÔ 16TRÚNG LÔ 989 NGƯỜI
16/02/2021LÔ 16TRÚNG LÔ 959 NGƯỜI
15/02/2021LÔ 88TRÚNG LÔ 350 NGƯỜI
10/02/2021LÔ 75TRÚNG LÔ 2315 NGƯỜI
09/02/2021LÔ 92TRÚNG LÔ 2131 NGƯỜI
08/02/2021LÔ 14TRÚNG LÔ 2332 NGƯỜI
07/02/2021LÔ 87TRƯỢT LÔ 1001 NGƯỜI
06/02/2021LÔ 47TRƯỢT LÔ 1001 NGƯỜI
05/02/2021LÔ 36TRƯỢT LÔ 1001 NGƯỜI
04/02/2021LÔ 28TRƯỢT LÔ 1001 NGƯỜI
02/02/2021LÔ 27TRÚNG LÔ 2332 NGƯỜI
01/02/2021LÔ 33TRÚNG LÔ 2332 NGƯỜI
31/01/2021LÔ 21TRÚNG LÔ 2931 NGƯỜI
30/01/2021LÔ 39TRƯỢT LÔ 1031 NGƯỜI
29/01/2021LÔ 10TRÚNG LÔ 1931 NGƯỜI
28/01/2021LÔ 41TRÚNG LÔ 2941 NGƯỜI
27/01/2021LÔ 88TRÚNG LÔ 1953 NGƯỜI
26/01/2021 LÔ 25 TRƯỢT LÔ 1001 NGƯỜI
25/01/2021LÔ 14TRÚNG LÔ 1274 NGƯỜI
24/01/2021LÔ 42TRÚNG LÔ 1217 NGƯỜI
23/01/2021LÔ 24TRÚNG LÔ 1247 NGƯỜI
22/01/2021LÔ 63TRÚNG LÔ 1017 NGƯỜI
21/01/2021LÔ 63TRƯỢT LÔ 1007 NGƯỜI
20/01/2021LÔ 63TRƯỢT LÔ 1037 NGƯỜI
19/01/2021 LÔ 37 TRƯỢT LÔ 1002 NGƯỜI
18/01/2021 LÔ 68 TRƯỢT LÔ 1102 NGƯỜI
17/01/2021LÔ 11TRÚNG LÔ 1034 NGƯỜI
16/01/2021 LÔ 34 TRÚNG LÔ 1347 NGƯỜI
15/01/2021 LÔ 34 TRƯỢT LÔ 1110 NGƯỜI
14/01/2021 LÔ 64 TRƯỢT LÔ 1111 NGƯỜI
13/01/2021 LÔ 37 TRƯỢT LÔ 1011 NGƯỜI
12/01/2021 LÔ 01 TRÚNG LÔ 1407 NGƯỜI
11/01/2021 LÔ 17 TRÚNG LÔ 1540 NGƯỜI
10/01/2021 LÔ 14 TRÚNG LÔ 1254 NGƯỜI
09/01/2021 LÔ 39 TRƯỢT LÔ 1001 NGƯỜI
08/01/2021 LÔ 25 TRƯỢT LÔ 1020 NGƯỜI
07/01/2021 LÔ 93 TRÚNG LÔ 1254 NGƯỜI
06/01/2021 LÔ 19 TRÚNG LÔ 1258 NGƯỜI
05/01/2021 LÔ 88 TRÚNG LÔ 1858 NGƯỜI
04/01/2021 LÔ 14 TRÚNG LÔ 1895 NGƯỜI
03/01/2021 LÔ 52 TRÚNG LÔ 1285 NGƯỜI
02/01/2021 LÔ 02 TRÚNG LÔ 1228 NGƯỜI
01/01/2021 LÔ 39 TRÚNG LÔ 1212 NGƯỜI
31/12/2020 LÔ 91 TRƯỢT LÔ 1290 NGƯỜI
30/12/2020 LÔ 58 TRÚNG LÔ 1298 NGƯỜI
29/12/2020 LÔ 91 TRƯỢT LÔ 1028 NGƯỜI
28/12/2020 LÔ 65 TRÚNG LÔ 1692 NGƯỜI
27/12/2020 LÔ 97 TRÚNG LÔ 1268 NGƯỜI
26/12/2020 LÔ 98 TRÚNG LÔ 1163 NGƯỜI
25/12/2020 LÔ 49 TRÚNG LÔ 1292 NGƯỜI
24/12/2020 LÔ 98 TRÚNG LÔ 1093 NGƯỜI
23/12/2020 LÔ 98 TRÚNG LÔ 1292 NGƯỜI
22/12/2020 LÔ 49 TRƯỢT LÔ 1028 NGƯỜI
21/12/2020 LÔ 02 TRÚNG LÔ 1228 NGƯỜI
20/12/2020 LÔ 20 TRÚNG LÔ 1022 NGƯỜI
19/12/2020 LÔ 13 TRÚNG LÔ 1213 NGƯỜI
18/12/2020 LÔ 94 TRÚNG LÔ 1294 NGƯỜI
17/12/2020 LÔ 94 TRÚNG LÔ 1114 NGƯỜI
17/12/2020 LÔ 39 TRƯỢT LÔ 1011 NGƯỜI
16/12/2020 LÔ 16 TRÚNG LÔ 1081 NGƯỜI
15/12/2020 LÔ 49 TRÚNG LÔ 2178 NGƯỜI
14/12/2020 LÔ 10 TRƯỢT LÔ 1014 NGƯỜI
13/12/2020 LÔ 10 TRƯỢT LÔ 1017 NGƯỜI
12/12/2020 LÔ 13 TRÚNG LÔ 1178 NGƯỜI
11/12/2020 LÔ 61 TRƯỢT LÔ 1128 NGƯỜI
10/12/2020 LÔ 83 TRƯỢT LÔ 1020 NGƯỜI
09/12/2020 LÔ 09 TRÚNG LÔ 1208 NGƯỜI
08/12/2020 LÔ 39 TRÚNG LÔ 1233 NGƯỜI
07/12/2020 LÔ 83 TRƯỢT LÔ 1009 NGƯỜI
06/12/2020 LÔ 79 TRÚNG LÔ 1529 NGƯỜI
05/12/2020 LÔ 09 TRƯỢT LÔ 1019 NGƯỜI
04/12/2020 LÔ 75 TRÚNG LÔ 1052 NGƯỜI
03/12/2020 LÔ 20 TRÚNG LÔ 1121 NGƯỜI
02/12/2020 LÔ 20 TRÚNG LÔ 1421 NGƯỜI
01/12/2020 LÔ 91 TRƯỢT LÔ 1021 NGƯỜI
30/11/2020 LÔ 46 TRÚNG LÔ 1426 NGƯỜI
29/11/2020 LÔ 88 TRÚNG LÔ 1828 NGƯỜI
28/11/2020 LÔ 23 TRÚNG LÔ 1261 NGƯỜI
27/11/2020 LÔ 83 TRƯỢT LÔ 1026 NGƯỜI
26/11/2020 LÔ 13 TRƯỢT LÔ 1261 NGƯỜI
25/11/2020 LÔ 08 TRÚNG LÔ 1325 NGƯỜI
24/11/2020 LÔ 84 TRƯỢT LÔ 1246 NGƯỜI
23/11/2020 LÔ 23 TRÚNG LÔ 1392 NGƯỜI
22/11/2020 LÔ 71 TRÚNG LÔ 1632 NGƯỜI
21/11/2020 LÔ 17 TRÚNG LÔ 1946 NGƯỜI
20/11/2020 LÔ 12 TRÚNG LÔ 1241 NGƯỜI
19/11/2020 LÔ 05 TRÚNG LÔ 1491 NGƯỜI
18/11/2020 LÔ 68 TRÚNG LÔ 1049 NGƯỜI
17/11/2020 LÔ 08 TRƯỢT LÔ 246 NGƯỜI
16/11/2020 LÔ 21 TRÚNG LÔ 341 NGƯỜI
15/11/2020 LÔ 62 TRÚNG LÔ 496 NGƯỜI
14/11/2020 LÔ 15 TRÚNG LÔ 349 NGƯỜI
13/11/2020 LÔ 96 TRÚNG LÔ 643 NGƯỜI
12/11/2020 LÔ 12 TRƯỢT LÔ 143 NGƯỜI
11/11/2020 LÔ 54 TRƯỢT LÔ 243 NGƯỜI
10/11/2020 LÔ 10 TRÚNG LÔ 431 NGƯỜI
09/11/2020 LÔ 92 TRƯỢT LÔ 391 NGƯỜI
08/11/2020 LÔ 47 TRÚNG LÔ 553 NGƯỜI
07/11/2020 LÔ 87 TRÚNG LÔ 593 NGƯỜI
06/11/2020 LÔ 72 TRÚNG LÔ 404 NGƯỜI
05/11/2020 LÔ 69 TRÚNG LÔ 339 NGƯỜI
04/11/2020 LÔ 88 TRÚNG LÔ 331 NGƯỜI
03/11/2020 LÔ 45 TRÚNG LÔ 331 NGƯỜI
02/11/2020 LÔ 54 TRÚNG LÔ 319 NGƯỜI
01/11/2020 LÔ 45 TRƯỢT LÔ 109 NGƯỜI
31/10/2020 LÔ 05 TRƯỢT LÔ 107 NGƯỜI
30/10/2020 LÔ 81 TRÚNG LÔ 397 NGƯỜI
29/10/2020 LÔ 82 TRÚNG LÔ 388 NGƯỜI
28/10/2020 LÔ 82 TRÚNG LÔ 379 NGƯỜI
27/10/2020 LÔ 27 TRÚNG LÔ 327 NGƯỜI
26/10/2020 LÔ 63 TRÚNG LÔ 352 NGƯỜI
25/10/2020 LÔ 51 TRÚNG LÔ 435 NGƯỜI
24/10/2020 LÔ 63 TRÚNG LÔ 395 NGƯỜI
23/10/2020 LÔ 36 TRƯỢT LÔ 132 NGƯỜI
22/10/2020 LÔ 95 TRÚNG LÔ 235 NGƯỜI
21/10/2020 LÔ 70 TRÚNG LÔ 234 NGƯỜI
20/10/2020 LÔ 10 TRÚNG LÔ 230 NGƯỜI
19/10/2020 LÔ 19 TRÚNG LÔ 340 NGƯỜI
18/10/2020 LÔ 60 TRÚNG LÔ 399 NGƯỜI
17/10/2020 LÔ 09 TRÚNG LÔ 329 NGƯỜI
16/10/2020 LÔ 08 TRÚNG LÔ 325 NGƯỜI
15/10/2020 LÔ 29 TRÚNG LÔ 285 NGƯỜI
13/10/2020 LÔ 29 TRƯỢT LÔ 107 NGƯỜI
13/10/2020 LÔ 63 TRÚNG LÔ 453 NGƯỜI
12/10/2020 LÔ 36 TRƯỢT LÔ 107 NGƯỜI
11/10/2020 LÔ 72 TRÚNG LÔ 456 NGƯỜI
10/10/2020 LÔ 01 TRÚNG LÔ 442 NGƯỜI
09/10/2020 LÔ 47 TRÚNG LÔ 384 NGƯỜI
08/10/2020 LÔ 76 TRÚNG LÔ 289 NGƯỜI
07/10/2020 LÔ 53 TRÚNG LÔ 273 NGƯỜI
06/10/2020 LÔ 53 TRÚNG LÔ 268 NGƯỜI
05/10/2020 LÔ 94 TRÚNG LÔ 255 NGƯỜI
04/10/2020 LÔ 48 TRÚNG LÔ 289 NGƯỜI
03/10/2020 LÔ 12 TRÚNG LÔ 199 NGƯỜI
02/10/2020 LÔ 21 TRÚNG LÔ 309 NGƯỜI
30/09/2020 LÔ 23 TRÚNG LÔ 392 NGƯỜI
29/09/2020 LÔ 23 TRÚNG LÔ 338 NGƯỜI
28/09/2020 LÔ 23 TRÚNG LÔ 323 NGƯỜI
27/09/2020 LÔ 64 TRÚNG LÔ 301 NGƯỜI
26/09/2020 LÔ 83 TRÚNG LÔ 132 NGƯỜI
25/09/2020 LÔ 07 TRÚNG LÔ 327 NGƯỜI
24/09/2020 LÔ 42 TRÚNG LÔ 207 NGƯỜI
23/09/2020 LÔ 42 TRÚNG LÔ 312 NGƯỜI
22/09/2020 LÔ 46 TRÚNG LÔ 307 NGƯỜI
21/09/2020 LÔ 18 TRƯỢT LÔ 107 NGƯỜI
20/09/2020 LÔ 65 TRƯỢT LÔ 167 NGƯỜI
19/09/2020 LÔ 04 TRÚNG LÔ 456 NGƯỜI
18/09/2020 LÔ 04 TRƯỢT LÔ 201 NGƯỜI
17/09/2020 LÔ 08 TRƯỢT LÔ 203 NGƯỜI
16/09/2020 LÔ 94 TRÚNG LÔ 335 NGƯỜI
15/09/2020 LÔ 84 TRƯỢT LÔ 136 NGƯỜI
14/09/2020 LÔ 31 TRÚNG LÔ 356 NGƯỜI
13/09/2020 LÔ 64 TRÚNG LÔ 216 NGƯỜI
12/09/2020 LÔ 64 TRƯỢT LÔ 106 NGƯỜI
11/09/2020 LÔ 62 TRƯỢT LÔ 329 NGƯỜI
10/09/2020 LÔ 41 TRÚNG LÔ 442 NGƯỜI
09/09/2020 LÔ 02 TRÚNG LÔ 422 NGƯỜI
08/09/2020 LÔ 10 TRƯỢT LÔ 102 NGƯỜI
07/09/2020 LÔ 35 TRÚNG LÔ 342 NGƯỜI
06/09/2020 LÔ 56 TRÚNG LÔ 103 NGƯỜI
05/09/2020 LÔ 61 TRÚNG LÔ 201 NGƯỜI
04/09/2020 LÔ 80 TRÚNG LÔ 500 NGƯỜI
03/09/2020 LÔ 21 TRÚNG LÔ 401 NGƯỜI
02/09/2020 LÔ 42 TRÚNG LÔ 384 NGƯỜI
01/09/2020 LÔ 45 TRÚNG LÔ 107 NGƯỜI
31/08/2020 LÔ 04 TRÚNG LÔ 467 NGƯỜI
30/08/2020 LÔ 91 TRÚNG LÔ 493 NGƯỜI
29/08/2020 LÔ 88 TRÚNG LÔ 343 NGƯỜI
28/08/2020 LÔ 88 TRÚNG LÔ 634 NGƯỜI
27/08/2020 LÔ 75 TRÚNG LÔ 347 NGƯỜI
26/08/2020 LÔ 95 TRÚNG LÔ 359 NGƯỜI
25/08/2020 LÔ 52 TRÚNG LÔ 345 NGƯỜI
24/08/2020 LÔ 01 TRÚNG LÔ 378 NGƯỜI
23/08/2020 LÔ 67 TRÚNG LÔ 374 NGƯỜI
22/08/2020 LÔ 14 TRÚNG LÔ 348 NGƯỜI
21/08/2020 LÔ 22 TRÚNG LÔ 470 NGƯỜI
20/08/2020 LÔ 60 TRÚNG LÔ 378 NGƯỜI
19/08/2020 LÔ 01 TRÚNG LÔ 356 NGƯỜI
18/08/2020 LÔ 47 TRÚNG LÔ 347 NGƯỜI
17/08/2020 LÔ 29 TRÚNG LÔ 296 NGƯỜI
16/08/2020 LÔ 38 TRÚNG LÔ 278 NGƯỜI
15/08/2020 LÔ 30 TRƯỢT LÔ 196 NGƯỜI
14/08/2020 LÔ 22 TRÚNG LÔ 475 NGƯỜI
13/08/2020 LÔ 21 TRÚNG LÔ 374 NGƯỜI
12/08/2020 LÔ 31 TRÚNG LÔ 368 NGƯỜI
11/08/2020 LÔ 39 TRÚNG LÔ 376 NGƯỜI
10/08/2020 LÔ 44 TRÚNG LÔ  369 NGƯỜI
 09/08/2020 LÔ 45 TRÚNG LÔ 360 NGƯỜI
08/08/2020 LÔ 58 TRÚNG LÔ 358 NGƯỜI
07/08/2020 LÔ 07 TRÚNG LÔ 342 NGƯỜI
06/08/2020 LÔ 86 TRÚNG LÔ 272 NGƯỜI
05/08/2020 LÔ 96 TRÚNG LÔ 268 NGƯỜI
04/08/2020 LÔ 71 TRÚNG LÔ 257 NGƯỜI
03/08/2020 LÔ 36 TRÚNG LÔ 245 NGƯỜI
02/08/2020 LÔ 00 TRÚNG LÔ 242 NGƯỜI
01/08/2020 LÔ 01 TRÚNG LÔ 239 NGƯỜI
31/07/2020 LÔ 71 TRÚNG LÔ 230 NGƯỜI
30/07/2020 LÔ 11 TRÚNG LÔ 312 NGƯỜI
29/07/2020 LÔ 17 TRÚNG LÔ 323 NGƯỜI
28/07/2020 LÔ 82 TRÚNG LÔ 311 NGƯỜI
27/07/2020 LÔ 96 TRÚNG LÔ 296 NGƯỜI
26/07/2020 LÔ 96 TRÚNG LÔ 295 NGƯỜI
25/07/2020 LÔ 54 TRÚNG LÔ 546 NGƯỜI
24/07/2020 LÔ 24 TRÚNG LÔ 524 NGƯỜI
23/07/2020 LÔ 61 TRÚNG LÔ 515 NGƯỜI
22/07/2020 LÔ 16 TRÚNG LÔ 366 NGƯỜI
21/07/2020 LÔ 36 TRÚNG LÔ 226 NGƯỜI
20/07/2020 LÔ 29 TRÚNG LÔ 212 NGƯỜI
19/07/2020 LÔ 14 TRÚNG LÔ 233 NGƯỜI
18/07/2020 LÔ 23 TRÚNG LÔ 334 NGƯỜI
17/07/2020 LÔ 05 TRÚNG LÔ 321 NGƯỜI
16/07/2020 LÔ 27 TRÚNG LÔ 212 NGƯỜI
15/07/2020 LÔ 50 TRÚNG LÔ 240 NGƯỜI
14/07/2020 LÔ 39 TRÚNG LÔ 534 NGƯỜI
13/07/2020 LÔ 90 TRÚNG LÔ 334 NGƯỜI
12/07/2020 LÔ 11 TRÚNG LÔ 383 NGƯỜI
11/07/2020 LÔ 11 TRƯỢT LÔ 346 NGƯỜI
10/07/2020 LÔ 64 TRÚNG LÔ 469 NGƯỜI
09/07/2020 LÔ 01 TRƯỢT LÔ 134 NGƯỜI
08/07/2020 LÔ 50 TRÚNG LÔ 499 NGƯỜI
07/07/2020 LÔ 39 TRƯỢT LÔ 195 NGƯỜI
06/07/2020 LÔ 05 TRÚNG LÔ 450 NGƯỜI
05/07/2020 LÔ 50 TRÚNG LÔ 394 NGƯỜI
04/07/2020 LÔ 40 TRÚNG LÔ 432 NGƯỜI
03/07/2020 LÔ 22 TRƯỢT LÔ 217 NGƯỜI
02/07/2020 LÔ 22 TRÚNG LÔ 352 NGƯỜI
01/07/2020 LÔ 55 TRÚNG LÔ 395 NGƯỜI
30/06/2020 LÔ 56 TRÚNG LÔ 279 NGƯỜI
29/06/2020 LÔ 90 TRÚNG LÔ 360 NGƯỜI
28/06/2020 LÔ 09 TRÚNG LÔ 363 NGƯỜI
27/06/2020 LÔ 56 TRƯỢT LÔ 317 NGƯỜI
26/06/2020 LÔ 16 TRÚNG LÔ 376 NGƯỜI
25/06/2020 LÔ 74 TRÚNG LÔ 319 NGƯỜI
24/06/2020 LÔ 30 TRÚNG LÔ 343 NGƯỜI
23/06/2020 LÔ 44 TRÚNG LÔ 322 NGƯỜI
22/06/2020 LÔ 43 TRÚNG LÔ 324 NGƯỜI
21/06/2020 LÔ 27 TRÚNG LÔ 260 NGƯỜI
20/06/2020 LÔ 84 TRÚNG LÔ 328 NGƯỜI
19/06/2020 LÔ 38 TRÚNG LÔ 308 NGƯỜI
18/06/2020 LÔ 89 TRÚNG LÔ 262 NGƯỜI
17/06/2020 LÔ 21 TRÚNG LÔ 130 NGƯỜI
16/06/2020 LÔ 62 TRÚNG LÔ 363 NGƯỜI
15/06/2020 LÔ 41 TRÚNG LÔ 332 NGƯỜI
14/06/2020 LÔ 49 TRÚNG LÔ 303 NGƯỜI
13/06/2020 LÔ 26 TRƯỢT LÔ 301 NGƯỜI
12/06/2020 LÔ 49 TRÚNG LÔ 346 NGƯỜI
11/06/2020 LÔ 44 TRƯỢT LÔ 394 NGƯỜI
10/06/2020 LÔ 14 TRÚNG LÔ 401 NGƯỜI
09/06/2020 LÔ 64 TRÚNG LÔ 421 NGƯỜI
08/06/2020 LÔ 75 TRÚNG LÔ 329 NGƯỜI
07/06/2020 LÔ 32 TRÚNG LÔ 312 NGƯỜI
06/06/2020 LÔ 32 TRÚNG LÔ 301 NGƯỜI
05/06/2020 LÔ 47 TRÚNG LÔ 371 NGƯỜI
04/06/2020 LÔ 88 TRÚNG LÔ 301 NGƯỜI
03/06/2020 LÔ 03 TRÚNG LÔ 425 NGƯỜI
02/06/2020 LÔ 25 TRÚNG LÔ 325 NGƯỜI
01/06/2020 LÔ 03 TRÚNG LÔ 235 NGƯỜI
31/05/2020 LÔ 48 TRÚNG LÔ 331 NGƯỜI
30/05/2020 LÔ 22 TRÚNG LÔ 201 NGƯỜI
29/05/2020 LÔ 11 TRÚNG LÔ 231 NGƯỜI
28/05/2020 LÔ 11 TRƯỢT LÔ 301 NGƯỜI
27/05/2020 LÔ 74 TRÚNG LÔ 331 NGƯỜI
26/05/2020 LÔ 51 TRÚNG LÔ 235 NGƯỜI
25/05/2020 LÔ 11 TRÚNG LÔ 341 NGƯỜI
24/05/2020 LÔ 14 TRÚNG LÔ 310 NGƯỜI
23/05/2020 LÔ 39 TRÚNG LÔ 341 NGƯỜI
22/05/2020 LÔ 98 TRÚNG LÔ 484 NGƯỜI
21/05/2020 LÔ 74 TRÚNG LÔ 409 NGƯỜI
20/05/2020 LÔ 61 TRÚNG LÔ 351 NGƯỜI
19/05/2020 LÔ 69 TRƯỢT LÔ 310 NGƯỜI
18/05/2020 LÔ 17 TRƯỢT LÔ 351 NGƯỜI
17/05/2020 LÔ 35 TRÚNG LÔ 328 NGƯỜI
16/05/2020 LÔ 44 TRÚNG LÔ 410 NGƯỜI
15/05/2020 LÔ 95 TRÚNG LÔ 435 NGƯỜI
14/05/2020 LÔ 45 TRÚNG LÔ 390 NGƯỜI
13/05/2020 LÔ 88 TRÚNG LÔ 410 NGƯỜI
12/05/2020 LÔ 33 TRÚNG LÔ 428 NGƯỜI
11/05/2020 LÔ 65 TRÚNG LÔ 348 NGƯỜI
10/05/2020 LÔ 80 TRÚNG LÔ 394 NGƯỜI
09/05/2020 LÔ 25 TRÚNG LÔ 431 NGƯỜI
08/05/2020 LÔ 59 TRÚNG LÔ 403 NGƯỜI
07/05/2020 LÔ 14 TRƯỢT LÔ 420 NGƯỜI
06/05/2020 LÔ 45 TRÚNG LÔ 432 NGƯỜI
05/05/2020 LÔ 22 TRÚNG LÔ 392 NGƯỜI
04/05/2020 LÔ 22 TRÚNG LÔ 412 NGƯỜI
03/05/2020 LÔ 57 TRÚNG LÔ 432 NGƯỜI
02/05/2020 LÔ 70 TRÚNG LÔ 349 NGƯỜI
01/05/2020 LÔ 73 TRƯỢT LÔ 410 NGƯỜI
30/04/2020 LÔ 88 TRÚNG LÔ 329 NGƯỜI
29/04/2020 LÔ 62 TRÚNG LÔ 412 NGƯỜI
28/04/2020 LÔ 36 TRÚNG LÔ 309 NGƯỜI
27/04/2020 LÔ 91 TRÚNG LÔ 423 NGƯỜI
26/04/2020 LÔ 67 TRÚNG LÔ 526 NGƯỜI
25/04/2020 LÔ 80 TRÚNG LÔ 550 NGƯỜI
24/04/2020 LÔ 71 TRÚNG LÔ 519 NGƯỜI
23/04/2020 LÔ 03 TRÚNG LÔ 509 NGƯỜI
31/03/2020 LÔ 57 TRÚNG LÔ 564 NGƯỜI
30/03/2020 LÔ 49 TRÚNG LÔ 219 NGƯỜI
29/03/2020 LÔ 17 TRƯỢT LÔ 206 NGƯỜI
28/03/2020 LÔ 59 TRÚNG LÔ 279 NGƯỜI
27/03/2020 LÔ 38 TRÚNG LÔ 273 NGƯỜI
26/03/2020 LÔ 95 TRÚNG LÔ 282 NGƯỜI
25/03/2020 LÔ 73 TRÚNG LÔ 260 NGƯỜI
24/03/2020 LÔ 85 TRÚNG LÔ 261 NGƯỜI
23/03/2020 LÔ 23 TRÚNG LÔ 321 NGƯỜI
22/03/2020 LÔ 35 TRÚNG LÔ 351 NGƯỜI
21/03/2020 LÔ 21 TRÚNG LÔ 432 NGƯỜI
20/03/2020 LÔ 74 TRÚNG LÔ 202 NGƯỜI
19/03/2020 LÔ 74 TRÚNG LÔ 199 NGƯỜI
18/03/2020 LÔ 88 TRÚNG LÔ 103 NGƯỜI
17/03/2020 LÔ 88 TRÚNG LÔ 323 NGƯỜI
16/03/2020 LÔ 88 TRÚNG LÔ 118 NGƯỜI
15/03/2020 LÔ 14 TRÚNG LÔ 230 NGƯỜI
14/03/2020 LÔ 14 TRÚNG LÔ 164 NGƯỜI
13/03/2020 LÔ 00 TRÚNG LÔ 160 NGƯỜI
12/03/2020 LÔ 21 TRÚNG LÔ 116 NGƯỜI
11/03/2020 LÔ 11 TRÚNG LÔ 106 NGƯỜI
10/03/2020 LÔ 08 TRƯỢT LÔ 100 NGƯỜI
09/03/2020 LÔ 54 TRƯỢT LÔ 102 NGƯỜI
08/03/2020 LÔ 41 TRƯỢT LÔ 103 NGƯỜI
07/03/2020 LÔ 18 TRƯỢT LÔ 123 NGƯỜI
06/03/2020 LÔ 11 TRÚNG LÔ 392 NGƯỜI
05/03/2020 LÔ 46 TRƯỢT LÔ 101 NGƯỜI
04/03/2020 LÔ 77 TRÚNG LÔ 311 NGƯỜI
03/03/2020 LÔ 88 TRÚNG LÔ 347 NGƯỜI
02/03/2020 LÔ 78 TRÚNG LÔ 436 NGƯỜI
01/03/2020 LÔ 88 TRÚNG LÔ 236 NGƯỜI
29/02/2020 LÔ 05 TRÚNG LÔ 391 NGƯỜI
28/02/2020 LÔ 96 TRÚNG LÔ 347 NGƯỜI
27/02/2020 LÔ 69 TRƯỢT LÔ 123 NGƯỜI
26/02/2020 LÔ 82 TRÚNG LÔ 237 NGƯỜI
25/02/2020 LÔ 76 TRÚNG LÔ 376 NGƯỜI
24/02/2020 LÔ 37 TRÚNG LÔ 371 NGƯỜI
23/02/2020 LÔ 69 TRÚNG LÔ 391 NGƯỜI
22/02/2020 LÔ 47 TRÚNG LÔ 297 NGƯỜI
21/02/2020 LÔ 74 TRÚNG LÔ 327 NGƯỜI
20/02/2020 LÔ 94 TRÚNG LÔ 203 NGƯỜI
19/02/2020 LÔ 50 TRÚNG LÔ 194 NGƯỜI
18/02/2020 LÔ 70 TRÚNG LÔ 127 NGƯỜI
17/02/2020 LÔ 70 TRÚNG LÔ 207 NGƯỜI
16/02/2020 LÔ 52 TRƯỢT LÔ 120 NGƯỜI
15/02/2020 LÔ 52 TRƯỢT LÔ 321 NGƯỜI
14/02/2020 LÔ 88 TRÚNG LÔ 306 NGƯỜI
13/02/2020 LÔ 13 TRÚNG LÔ 496 NGƯỜI
12/02/2020 LÔ 65 TRÚNG LÔ 389 NGƯỜI
11/02/2020 LÔ 95 TRƯỢT LÔ 103 NGƯỜI
10/02/2020 LÔ 46 TRƯỢT LÔ 190 NGƯỜI
09/02/2020 LÔ 62 TRƯỢT LÔ 200 NGƯỜI
08/02/2020 LÔ 88 TRÚNG LÔ 386 NGƯỜI
07/02/2020 LÔ 88 TRƯỢT LÔ 201 NGƯỜI
06/02/2020 LÔ 81 TRƯỢT LÔ 101 NGƯỜI
05/02/2020 LÔ 93 TRÚNG LÔ 391 NGƯỜI
04/02/2020 LÔ 11 TRÚNG LÔ 431 NGƯỜI
03/02/2020 LÔ 11 TRÚNG LÔ 503 NGƯỜI
02/02/2020 LÔ 92 TRÚNG LÔ 323 NGƯỜI
01/02/2020 LÔ 30 TRÚNG LÔ 304 NGƯỜI
31/01/2020 LÔ 15 TRÚNG LÔ 464 NGƯỜI
30/01/2020 LÔ 41 TRÚNG LÔ 364 NGƯỜI
29/01/2020 LÔ 98 TRÚNG LÔ 164 NGƯỜI
28/01/2020 LÔ 33 TRÚNG LÔ 181 NGƯỜI
23/01/2020 LÔ 20 TRÚNG LÔ 401 NGƯỜI
22/01/2020 LÔ 42 TRÚNG LÔ 352 NGƯỜI
21/01/2020 LÔ 42 TRƯỢT LÔ 384 NGƯỜI
20/01/2020 LÔ 19 TRÚNG LÔ 312 NGƯỜI
19/01/2020 LÔ 21 TRÚNG LÔ 300 NGƯỜI
18/01/2020 LÔ 18 TRÚNG LÔ 244 NGƯỜI
17/01/2020 LÔ 88 TRÚNG LÔ 424 NGƯỜI
16/01/2020 LÔ 12 TRÚNG LÔ 401 NGƯỜI
15/01/2020 LÔ 33 TRÚNG LÔ 392 NGƯỜI
14/01/2020 LÔ 11 TRÚNG LÔ 346 NGƯỜI
13/01/2020 LÔ 37 TRÚNG LÔ 457 NGƯỜI
12/01/2020 LÔ 69 TRÚNG LÔ 391 NGƯỜI
11/01/2020 LÔ 69 TRƯỢT LÔ 101 NGƯỜI
10/01/2020 LÔ 08 TRÚNG LÔ 285 NGƯỜI
09/01/2020 LÔ 08 TRÚNG LÔ 230 NGƯỜI
08/01/2020 LÔ 08 TRÚNG LÔ 353 NGƯỜI
07/01/2020 LÔ 11 TRÚNG LÔ 368 NGƯỜI
06/01/2020 LÔ 46 TRÚNG LÔ 235 NGƯỜI
05/01/2020 LÔ 64 TRÚNG LÔ 345 NGƯỜI
04/01/2020 LÔ 11 TRÚNG LÔ 417 NGƯỜI
03/01/2020 LÔ 82 TRÚNG LÔ 267 NGƯỜI
02/01/2020 LÔ 82 TRÚNG LÔ 345 NGƯỜI
01/01/2020 LÔ 64 TRÚNG LÔ 239 NGƯỜI
31/12/2019 LÔ 08 TRÚNG LÔ 354 NGƯỜI
30/12/2019 LÔ 61 TRÚNG LÔ 202 NGƯỜI
29/12/2019 LÔ 61 TRƯỢT LÔ 102 NGƯỜI
28/12/2019 LÔ 96 TRÚNG LÔ 108 NGƯỜI
27/12/2019 LÔ 69 TRƯỢT LÔ 100 NGƯỜI
26/12/2019 LÔ 74 TRÚNG LÔ 336 NGƯỜI
25/12/2019 LÔ 59 TRÚNG LÔ 481 NGƯỜI
24/12/2019 LÔ 57 TRÚNG LÔ 268 NGƯỜI
23/12/2019 LÔ 11 TRƯỢT LÔ 101 NGƯỜI
22/12/2019 LÔ 27 TRƯỢT LÔ 101 NGƯỜI
21/12/2019 LÔ 10 TRÚNG LÔ 196 NGƯỜI
20/12/2019 LÔ 10 TRÚNG LÔ 216 NGƯỜI
19/12/2019 LÔ 11 TRÚNG LÔ 224 NGƯỜI
18/12/2019 LÔ 49 TRÚNG LÔ 218 NGƯỜI
17/12/2019 LÔ 17 TRƯỢT LÔ .huy { background: #c03; padding: 10px; color: #fff; font-size: 15px; } .maudo { background: #fff; padding: 10px; color: #fff; font-size: 15px; } .mauxanh { background: grey; padding: 10px; color: #fff; font-size: 15px; } .red { color: red; } .bgtb { background: #2CAAD3; } .xanhbg { background: #CAAD3; } .table>thead { background:green; color: white; } .site-branding a {; color: RED; font-weight:bold; } center { text-align:center; } .entry-content td, .comment-content td { padding: 8px; } table td { text-transform: capitalize; } table, th, td { border: 1px solid rgba(0, 0, 0, 0.1); padding: 10px; }